Política de privacitat

La visita a aquest lloc web no implica que l'usuari estigui obligat a facilitar ninguna informació. En cas de que l'usuari faciliti alguna informació de caracter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran tractades de forma lleial y lícita, subjecte en tot moment als principis i drets recollits en el Reglament (UE) 2016/679, del 27 d'abril, "General de Protección de Datos (RGPD)" i demés normativa aplicable.

Us de dades:

JM Arfont S.L. recull les dades amb la finalitat de gestionar el centre de suport de JM Arfont S.L. i el concate amb el client via correu electrónic a fi de poder atendre la seva petició.

Destinataris:

L'us de les dades es restringeix exclusivament a JM Arfont S.L.

Drets dels interessats:

Els interessats podràn exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació i eliminació de les dades a jmarfont@jmarfont.com