DIN 7380-FL

CARGOL AMB CAP ALOMAT, HEXÀGON INTERIOR I VOLANDERA

Disposem de puntes de tornavís per
als anclatges que servim

Demana-les amb la teva comanda